Elämäntaidon valmennus

Elämäntaidon valmennus - Life Coaching - on ratkaisukeskeistä,  käytännöllistä ja tulevaisuuteen suuntautuvaa työtä. Valmennus auttaa asiakasta nauttimaan enemmän tämän hetkisestä elämästä ja löytämään omat tavoitteensa työssä, elämässä ja ihmissuhteissa.

Valmennuksen aikana asiakas luo toimivan suunnitelman, jonka avulla pääsee eteenpäin asettamissaan tavoitteissa valitsemillaan elämänalueilla.

Valmentajana en jaa neuvoja vaan aktiivisen kuuntelun, kysymysten ja harjoitteiden avulla tuen sinua löytämään ja oivaltamaan itsellesi parhaimmat ratkaisut.

 

Lue lisää

Työyhteisövalmennukset

Kun yrityksenne ja työyhteisönne välittää henkilökunnastaan, haluatte sen voivan hyvin, puhaltavan yhteiseen hiileen ja tekevän tulosta koko yrityksen eduksi on Masari oikea yhteistyökumppani!

Menestyksen perusta on tyytyväiset asiakkaat.

Hyvinvoiva ja toimiva työyhteisö onnistuu ja tekee tulosta!

Järjestä henkilökunnallesi valmennus, mistä on oikeasti hyötyä yrityksenne arkeen ja jonka tulokset näkyvät myös viivan alla.

Masari tarjoaa myös innostavia yleisöluentoja juuri teidän tarpeet huomioon ottaen.
 

Lue lisää

Nuorten valmennukset

Nuorten valmennukset on suunnattu 15 - 25 -vuotiaille. Valmennuksissa keskitytään nuoren omaan elämänhallintaan liittyen esimerkiksi työelämään, ihmissuhteisiin ja muihin elämän osa-alueisiin.

Valmennuksen tärkeimpänä tavoitteena on lisätä nuoren itsetuntemusta  ja uskoa omaan onnistumiseen.

Nuoret ovat tulevaisuuden voima – he ovat yrityksiemme tulevia työntekijöitä ja johtajia.

Valmennukset voidaan toteuttaa yksilövalmennuksina tai luentomuotoisina ryhmävalmennuksina. 

 

Lue lisää